กรณีศึกษาจาก REPRISK : โกดังเก็บสารเคมีของบริษัท Ruihai ระเบิดอย่างรุนแรง