ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ ESG

เพราะ ESG เป็นตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม